۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

تندیس رهایی

مجسمه ای زیبا با مفهوم رهایی ، آزادی . 
این روزها اگر چه  ازش دوریم، ولی دیدنش هم لذت بخشه!هیچ نظری موجود نیست: