۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده !

اتوبوس دریایی از بندر عباس مسافر میزنه ببره جزیره هرمز، این وسط بنزین تموم میکنه تماس میگیره با کشتی نجات که آقا ما بنزینمون تموم شده بیاین کمک! کمک!!! کشتیه نجاتم 45 دقیقه بعد میرسه بهشون ، نرسیده دو تا ضربه میزنه به کشتیشون کمک نمیکنه هیچ کشتی رو هم غرق میکنه!!!! حالا زده غرق کرده 22 نفر افتادن تو آب ....کشتی نجااااات فقط یک حلقه لاستیک بادی و یک کشتی بادی داشته!!! حالا اینا همش بخوره تو سرشون ا...ین وسط یکی از خدمه ها گفته به من چه من 2 ماهه حقوق نگرفتم و هیچ کاری نمیکنه!!!!!!!! اونی کیم گفته کشتی چهار میلیارد تومانیم و تکون نمیدم که به گل نشینه!!!!!! آخرش هم از 22 نفر فقط 5 نفر زنده موندن!!! حالا اصلا همه اینها رو بزارین کنار گشت دریایی دونبال 16 تا جسد بوده ولی 17 تا جسد پیدا کرده!!!!!!! ا بعدم گفتن احتمالا یکی از این جسدا مال بومی نشیناس!!!! این خدمس ما داریم!!!؟؟؟ این کشتیه نجاته!!!؟؟؟ این دریاس ما داریم!!!! توش جسد پیدا میشه!!!! این مملکته ما داریم!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
آدم نمیدونه گریه کنه یا بخنده !