۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

گزارش پوپک راد

گزارش پوپک راد تهیه کننده ی برنامه های فرهنگی هنری تلویزیون صدای آمریکا بر تعدادی از فیلم های ساخته شده درباره انتخابات و اعتراضات سال۱۳۸۸