۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه

این قدرت چیست که عالم همه دیوانه اوست!


با مردم سوری اشک می ریزم.
به جرات میگم ندیدم ملتی رو به این مقاومی در برابر این همه سرکوب...
لحظه به لحظه جنایتهایی رو به تصویر میبینی که تا به عمر ندیدی!، ولی این روزها در هر لحظه تصویر جنایتی رو میبینی که دلت چنان به درد می آید که دیکتاتوری کشور خودت رو فراموش می کنی!
بشار اسد نشون داده در کشتن،هیچ گونه ابایی ندارد. و در مقابلش مردم سوری هم نشان دادند هیچ چیز جلو دار این ملت رو نمی تونه بگیره،آنها با دیوار گوشتی که در مقابل اسد و یاران بیرحمش ساخته اند، نشان دادند که جنبششان فقط با پیروزی بر اسد آرام می گیرد...
مقامات سوری معترضین را طبق روال دیکتاتورها به بیگانگان نسبت می دهند،ولی می بینیم بعد از این همه سکوت تازه کشورهای مدعی حقوق بشر خواستار برکناری اسد از قدرت شدند...
و آقای خامنه ای مردم مظلوم سوری رو انحرافی خوانده
 و سپاه پاسداران در سرکوب معترضین به شکلهای مختلف به دولت بشار اسد کمک کرده است.
مردم سوری بارها و بارها پرچم جمهوری اسلامی و عکس سران رو به آتش کشیده اند و به تازگی پرچم روسیه و چین هم به آتش کشیده اند تا اعتراض خود را علیه کشورهایی که در سرکوبشان دست دارند را ابراز کنند...
فقط درچند صد تصویری که از جنایتهای بیشمار دولت بشار اسد روانه شبکه های اینترنتی شده ، می توان درصدی از این سرکوب ضد بشری را حس کرد...

صحنه هایی از کشته شدن کودکان...
صحنه ای که شخصی در حال تصویر برداری با موبایلش مورد اصابت گلوله مستقیم قرار می گیرد.
نشان دادن علامتهای زشت و تحریک آمیز توسط لباس شخصیها(الشبیحة) و تیراندازی به مردم معترض
تجاوزها...
ربودن تعدادی زیادی از معترضان و کشتن و رها کردن اجساد آنها...
فیلمبرداری از شکنجه کردن دستگیر شدگان معترض برای ایجاد رعب وحشت

و... تصاویر جنایتهای هولناکی که حداقل بر روی هر انسانی که در موضع قدرت نباشد تاثیر گذار است.
مردم سوری باید بدانند که مردم ایران این جنایات ضد بشری را محکوم میکنند و خود  را با مردم مظلوم ودلیر سوری همگام  می داند و شرمسار است از دخالت دولت تمامت خواه و دیکتاتور وقت خود در سرکوبی آنها...!
آزادی مردم سوری و پیروزی آنها میتواند تاثیر بسزایی در رها شدن مردم  از شر تمامت خواهی باشد...
به امید رهایی آزادی خواهان از شر دیکتاتورهای تمامت خواه!

 "چند ویدئو از جنایات بشار اسد..."

"تصویر برداری که مورد هدف گلوله قرار می گیرد"

"شکنجه یک نوجوان توسط ماموران"
"تحقیر یک راننده توسط پلیس"

"صحنه دردناک اسارت یک معترض سوری به دست لباس شخصیها"

"آتش زدن پرچم چین و روسیه توسط مردم سوری"

"شباهت شیوه برخورد حکومت با تظاهر کنندگان در ایران و سوریه"

...

"شلیک به معترضان سوری"
"تقاضای مردم از ارتش برای پیوستن به آنها"

"گلوله های گاز اشک آور ساخت ایران در سوریه"


"قتل مادر رو فرزند"