۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

مقدمه


بنـــام خدا

در جنگ بر علیه زشتیها:
تو اسلحه کشیدی و من قلم
تو کشتی و من نوشتم
تو زندان و اعدام و تجاوز را یاد دادی و من "بخشش" رو یاد گرفتم
"خون با خون شستن محال آمد محال..."

حکومت اقتدار گرایی که جنگ علنی را علیه نویسندگان و روشنفکران و هنرمندانش آغاز می کند در ضعیف ترین حالت درجۀ حاکمیتش قرار دارد!۱ نظر:

ناشناس گفت...

زیبا بود!